Ontwikkelingsgericht
In de 21e eeuw
Montessorischool Cascade, Almere
Montessorischool Pallas Athene, Amersfoort
Montessorischool De Wildzang, Lelystad
Montessorischool Loenersloot, Loenersloot
Montessorischool De Ontdekking, Nunspeet
Montessorischool Het Mozaiek, Maarssen
Montessorischool Maassluis, Maassluis
Montessorischool De Vleugel, Nieuwegein
Montessorischool, Nieuwerkerk aan den IJsel
Montessorischool, Rhenen
Montessorischool Arcade, Utrecht
Montessorischool Loenersloot, Loenersloot
Op Montessorischool Loenersloot staan drie belangrijke montessori-uitgangspunten centraal:
1. Het stimuleren van de individuele ontwikkeling van uw kind,
2. uw kind doen opgroeien tot een sociaal verantwoordelijk mens, en
3. het ontwikkelen tot zelfstandigheid.
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Daarom geven wij individueel onderwijs, waarbij zelfstandigheid voorop staat. Bij ons staat uw kind centraal.
Kinderen zijn gebaat bij zelfstandig leren werken en leren samenwerken. Vaardigheden waarop uw kind in het voortgezet onderwijs en in zijn of haar latere beroepsleven aangesproken zal worden.
Doordat kinderen bij ons in heterogene groepen werken (drie groepen in één klas), kunnen ze elkaar om hulp vragen en zien ze voorbeelden van wat andere kinderen doen. Zo leren kinderen van elkaar.
De Montessorischool Loenersloot is een kleinschalige school met tussen de 70 en 75 kinderen, een drietal groepen, een rustig en veilig leerklimaat en een continurooster. Het schoolgebouw is in 1986 gebouwd en staat in een landelijke omgeving naast een speelveld in een kleine woonkern. Een groot deel van de kinderen komt niet uit deze woonkern, maar uit omringende plaatsen als: Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen, Mijdrecht en Loenen aan de Vecht.
Veel ouders zijn nauw betrokken bij de school. Dit kan zijn als tuinouder, klussenouder, materiaalouder of een andere activiteit binnen het kader van onze ouderparticipatie, maar ook door deel te nemen aan de medezeggenschapsraad, of actief te zijn als klassenouder, leesouder of bestuurslid van de oudervereniging.
Montessorischool Loenersloot heeft een actieve oudervereniging die in nauw overleg met de school initiatieven ontplooit. Voorbeelden daarvan zijn het schitterende buitenspeelmateriaal, een goed geregelde overblijf, bijzondere feesten en activiteiten, schoolreisjes, het bovenbouwschoolkamp, … Al deze elementen maken de montessorischool Loenersloot tot een bijzondere, unieke school waar kinderen niet alleen leren, maar ook opgroeien tot zelfstandige, sociaal verantwoordelijke mensen.
Voor nieuwe ouders en belangstellenden is meer informatie te vinden op de website van de school. Nieuwe ouders zijn met nadruk uitgenodigd een bezoek te brengen aan onze school om de sfeer en de werkwijze ook werkelijk te ervaren. Voor bestaande ouders geeft de website extra informatie over activiteiten van de school.

Montessorischool Loenersloot
Hollandstraat 25  
3634 AS Loenersloot
0294 291597
lokatieleider: Sabine Beijssens
directeur: Annouschka de Jong
directie@montessorischoolloenersloot.nl
www.montessorischoolloenersloot.nl