College van Bestuur

De 11 scholen van Stichting Monton worden momenteel aangestuurd door het College van Bestuur a.i. in de persoon van Alex Brobbel. Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het CvB legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Per 1 augustus 2019 zal Jeroen Gommers aantreden als Voorzitter College van Bestuur van Stichting Monton.

Het College van Bestuur en de Directie vergaderen in principe op de volgende data in het schooljaar 2019/2020:

26 september 2019

17 oktober 2019

20 en 21 november 2019: studie-tweedaagse

28 november 2019

16 januari 2020

13 februari 2020

12 maart 2020

14 mei 2020

11 juni 2020