Hoger doel

Betekenisvol Montessori onderwijs bieden door kinderen verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf, de ander & de omgeving zodat zij zich ontplooien tot een actieve wereldburger.

 Gewaagd doel

Monton is een voorbeeld van een eigentijdse Montessori Stichting waarin onze scholen een sociale professionele leergemeenschap vormen voor kinderen van 0-18 jaar.

 Kernkwaliteiten

Vertrouwen in de wil en mogelijkheid van mensen om zich te ontwikkelen.

Veiligheid door betrokkenheid en rust.

Innoverend eigentijds Montessori onderwijs.

 Kernwaarden

Eigenheid

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Gezamenlijkheid