Jaarlijks stelt Monton een bestuursformatieplan op. Dit is de personele begroting die loopt van 1 augustus tot de start van het volgende schooljaar. Op basis van dit bestuursformatieplan stellen de scholen een schoolformatieplan op. De medezeggenschapsraad op school wordt betrokken bij het schoolformatieplan en wordt hierover geïnformeerd door de directeur. De beschikbare middelen voor de schoolformatie, komen bij Monton voort uit de personele middelen die beschikbaar zijn gesteld binnen de schoolbegroting. Deze bedragen zijn afhankelijk van het aantal leerlingen en de toegekende Lumpsummiddelen (personele middelen) vanuit het Rijk.