NMV – Nederlandse Montessori Vereniging

Stichting Monton is met al haar scholen aangesloten bij de NMV

VBS – Branchevereniging bijzonder onderwijs

VBS is een netwerkorganisatie voor diversiteit, eigenheid en samenwerking in het onderwijs. Ze geeft ruimte aan eigentijds leren en onderwijsvernieuwing. Ze verbindt alle betrokkenen en is pleitbezorger van hun belangen.

VOS/ABB – Branchevereniging bijzonder onderwijs

VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Onze missie is: goed onderwijs voor álle kinderen.