In ons strategisch beleidsplan worden de beleidsuitgangspunten, de doelen en de koers van onze stichting voor de komende jaren beschreven.