De cao primair onderwijs is voor een groot deel leidend als het gaat om het beleid voor personeel binnen Monton. Op sommige punten, echter heeft Monton aanvullend beleid geschreven voor het omgaan met personele zaken zoals de gesprekscyclus, het beoordelen van functioneren, het omgaan met de functiemix, of mogelijkheden voor een fietsregeling of aanschaf van een computer. Directeuren van de scholen hebben inzage in het personeelsbeleid van Monton. Maar ook stafmedewerkers kunnen informatie hierover verschaffen. Mocht je als medewerker vragen hebben hierover dan kun je deze stellen bij: personeel@monton.nl.