Op de scholen van Monton wordt onderwijskwaliteit getoetst met behulp van reguliere toetsen zoals Cito of IEP; ook wordt gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen.

De intern begeleiders komen een aantal keren per jaar bij elkaar om gezamenlijk scholing te volgen, van elkaar te leren of aan intervisie deel te nemen.

Op Monton niveau worden afspraken gemaakt waar alle scholen zich aan houden als het gaat om signaleren via toetsen, afstemmen van indicatoren voor onderwijskwaliteit op alle scholen en aan welke verbeterpunten gewerkt dient te worden. Monton maakt gebruik van het kwaliteitsinstrument WMK (Werken met Kwaliteitskaarten). Via ‘Scholen op de Kaart’ worden de gegevens per school zichtbaar. Binnen Monton werkt een stafmedewerker onderwijskwaliteit die de scholen begeleidt in het continu verbeteren van de onderwijskwaliteit.