Onze stichting bestaat uit negen Montessorischolen in Midden-Nederland die samenwerken. Het doel van deze samenwerking is het borgen van kwaliteit en continuïteit. De aangesloten scholen vinden elkaar in visie, kernwaarden, werkwijze en kijk op kinderen. Samen maken we elkaar sterker en houden we elkaar scherp. Elk jaar komen alle medewerkers van Monton scholen samen op de Monton studiedag. Onze scholen wisselen kennis en ideeën uit, helpen elkaar bij het invullen van vacatures en inspireren en motiveren elkaar. Daarnaast zorgt Stichting Monton voor een goede (bij)scholing en begeleiding van leerkrachten.