De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar samen met de bestuurder op het bestuursbureau. Vaste onderdelen van de vergaderingen zijn in de loop van het jaar: vaststelling van de begroting en het formatieplan, vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.

Dit is het document Intern Toezicht RvT:

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

Frans Kevenaar, voorzitter en lid auditcommissie

Soufyan el Hamdi: lid en voorzitter auditcommissie

Carolijn de Kok, lid

Leon Broere, lid

Paul Kanters, lid

 

Voor het schooljaar 2022-2023 is de vergaderplanning in principe als volgt:

26 september 2022

19 december 2022

6 februari 2023

3 april 2023

5 juni 2023

27 juni 2023 (themabijeenkomst GMR en RvT)