De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar samen met de bestuurder op het bestuursbureau. Vaste onderdelen van de vergaderingen zijn in de loop van het jaar: vaststelling van de begroting en het formatieplan, vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.

Dit is het document Intern Toezicht RvT:

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

dhr. Frans Kevenaar, voorzitter en lid auditcommissie

mw. Liselot Westhoff, vice-voorzitter en voorzitter auditcommissie

mw. Berna van den Berg, lid

dhr. Leon Broere, lid

dhr. Paul Kanters, lid

Voor het schooljaar 2020/2021 is de vergaderplanning in principe als volgt:

30 september 2020

16 december 2020

10 februari 2021

31 maart 2021

2 juni 2021

30 juni 2021