De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar samen met de bestuurder op het bestuursbureau. Vaste onderdelen van de vergaderingen zijn in de loop van het jaar: vaststelling van de begroting en het formatieplan, vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.

Dit is het document Intern Toezicht RvT:

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

dhr. Frans Kevenaar, voorzitter en lid auditcommissie

 

mw. Carolijn de Kok, lid

dhr. Leon Broere, lid

dhr. Paul Kanters, lid

Voor het schooljaar 2021-2022 is de vergaderplanning in principe als volgt:

27 september 2021

13 december 2021

7 februari 2022

11 april 2022

30 mei 2022