De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur, voorziet de bestuurder van adviezen en fungeert als een kritisch klankbord. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar samen met de bestuurder op het bestuursbureau. Vaste onderdelen van de vergaderingen zijn in de loop van het jaar: vaststelling van de begroting en het formatieplan, vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag. 

Dit is het document Intern Toezicht RvT:

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

Leon Broere, voorzitter

Soufyan el Hamdi: lid en voorzitter auditcommissie

Carolijn de Kok, lid en lid auditcommissie

Irene Harmsen, lid

Paul Kanters, lid

 

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de vergaderdata in principe als volgt:

9 oktober 2023

18 december 2023

12 februari 2024

8 april 2024

3 juni 2024

25 juni 2024 (bijeenkomst GMR en RvT)

 

ROOSTER VAN ACTUALISERING RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MONTON

Naam

Rol

Met ingang van:

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

Kanters, Paul

Lid

1-jan-18

1-jan-22

1-jan-26

Broere, Leon

Voorzitter

1-jan-19

1-jan-23

1-jan-27

de Kok, Carolijn

Lid

1-mrt-21

1-mrt-25

1-mrt-29

el Hamdi, Soufyan

Lid

1-feb-22

1-feb-26

1-feb-30

Harmsen, Irene

Lid

29-mrt-23

29-mrt-27

29-mrt-31