Iedereen is welkom op een algemeen bijzondere school van Stichting Monton. Binnen scholen van Monton onderschrijven wij het grondbeginsel van algemeen bijzonder onderwijs en dragen dit doorlopend uit. Op al onze scholen staan we ook voor de uitgangspunten van ons montessori onderwijs. Monton heeft als missie ‘Ontwikkelingsgericht montessori onderwijs in de 21e eeuw’. Daarin staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Elk kind is bijzonder en mag er zijn. Kinderen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Voor iedere leerling, leraar of medewerker van Monton streven we naar een goed leer- en ontwikkelklimaat om de uitspraak van Maria Montessori: ‘leer het mij zelf te doen’, serieus inhoud te geven. We hebben de ambitie ieder kind en iedere ouder te kennen en zien ouders als onze belangrijkste partners.  

Ondanks deze uitgangspunten is het niet vanzelfsprekend dat de scholen van Monton elk kind dat aangemeld wordt, ook kunnen toelaten of kunnen plaatsen. Om die reden hebben we beschreven welke kaders en criteria we hanteren voor aanmelden en toelaten van leerlingen op onze scholen. Hierin hebben we ook de afspraken ten aanzien van een vervroegde toelating van leerlingen of overplaatsing naar een andere school vastgelegd.

Elke school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), dat in de schoolgids en op de website wordt gepubliceerd, beschreven welke grenzen of beperkingen de school heeft in het ondersteunen van leerlingen. In een kennismaking met de school, willen we altijd eerlijk zijn naar ouders over welke mogelijkheden de school uw kind kan bieden. Daarnaast leggen we afspraken die afwijken van ons beleid, altijd schriftelijk vast, zodat ouders vooraf weten wat ze van de school mogen verwachten.