Ouders zien wij als partners. Als de school en ouders samenwerken, kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Dit door transparantie en het samen in gesprek gaan. Een kind leert overal, wat je thuis leert neem je mee naar school en andersom.

Kiezen voor scholen van Stichting Monton is kiezen voor meer dan rekenen, taal, lezen en schrijven. Kinderen op onze scholen worden gezien en krijgen inzicht in hun eigen leerproces. Dit geeft plezier in leren. Door kinderen zelfstandigheid en keuzevrijheid aan te bieden en vertrouwen te geven dat zij al veel kunnen, ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Dit is een belangrijke basis voor hun verdere leven.