Het Monton Kompas

Ons kompas geeft onze koers aan, de kernwaarden waarop wij varen. Dit zijn eigenheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en gezamenlijkheid.

In ons onderwijs betekent dit:

Eigenheid - Jezelf mogen zijn.

Zelfstandigheid - Het zelf proberen, omdat iemand je het vertrouwen geeft.

Gezamenlijkheid - Respect hebben voor elkaar, leren samenwerken en omgaan met elkaars ideeën.

Verantwoordelijkheid – Voor elkaar, de omgeving en waar mogelijk voor de wereld.

Wij bieden samen met onze leerkrachten kwalitatief en uitdagend onderwijs, met goede onderwijsmaterialen. Onze scholen werken volgens de uitgangspunten van de Nederlandse Montessori Vereniging. We dagen elke leerling uit in een open voorbereide omgeving en een veilige sfeer verder te groeien.

Naast het onderwijs zien we deze kernwaarden ook terug in onze omgang met elkaar, in onze communicatie en in onze werkomgeving.

Hoger doel en gewaagd doel

Hoger doel: Betekenisvol Montessori onderwijs bieden door kinderen verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving zodat zij zich ontplooien tot een actieve wereldburger.

Gewaagd doel: Monton is een voorbeeld van een eigentijdse Montessori Stichting waarin onze scholen een sociale professionele leergemeenschap vormen voor kinderen van 0-18 jaar.

Kernkwaliteiten

- Vertrouwen in de wil en mogelijkheid van mensen om zich te ontwikkelen.

- Veiligheid door betrokkenheid en rust.

- Innoverend eigentijds montessorionderwijs.