Op scholen van Monton spelen ouders een belangrijke rol. Leraren kunnen zich alleen maar op hun belangrijkste taak -het geven van goed onderwijs- richten, als ouders meewerken in de school. Goed onderwijs vraagt tijd van de leerkracht om analyses te maken van gemaakt werk van kinderen, om voor elk kind bij te houden waar hij staat in het leerproces en wat de volgende leerstap is. Met deze kennis zijn leraren in staat om een uitdagende voorbereide omgeving in te richten waarin kinderen zelfstandig kunnen leren. In scholen van Monton zien we ouders graag als partners bij dit leerproces. We blijven in contact, we praten elkaar bij, ouders ondersteunen ons bij lezen en leren en het organiseren van activiteiten. Ook praten ouders mee over de inrichting van de organisatie en het onderwijs in de medezeggenschapsraad. In samenwerking met de ouders, maken we onze school tot een leuke en leerrijke school voor de kinderen.