De negen scholen van Stichting Monton worden aangestuurd door het College van Bestuur in de persoon van Jeroen Gommers. Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het CvB legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Het College van Bestuur en de Directie vergaderen in principe op de volgende data in het schooljaar 2022-2023:

5 september 2022

4 oktober 2022

24 november 2022

16 januari 2023

14 februari 2023

21 en 22 maart 2023

25 mei 2023

26 juni 2023