De negen scholen van Stichting Monton worden aangestuurd door het College van Bestuur in de persoon van Jeroen Gommers. Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het CvB legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Het College van Bestuur en de Directie vergaderen in principe op de volgende data in het schooljaar 2021-2022:

6 september 2021

5 oktober 2021

25 november 2021

17 januari 2022

15 februari 2022

22 en 23 maart 2022

19 mei 2022

27 juni 2022