De tien scholen van Stichting Monton worden aangestuurd door het College van Bestuur in de persoon van Jeroen Gommers. Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het CvB legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Het College van Bestuur en de Directie vergaderen in principe op de volgende data in het schooljaar 2020-2021:

30 september 2020

16 december 2020

10 februari 2021

31 maart 2021

2 juni 2021

30 juni 2021