De negen scholen van Stichting Monton worden aangestuurd door het College van Bestuur in de persoon van Jeroen Gommers. Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het CvB legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Het CvB en de Directie vergaderen in het schooljaar 2023-2024 in principe op de volgende data:

7 september 2023

3 oktober 2023

20 november 2023

15 januari 2024

15 februari 2024

20 en 21 maart 2024

14 mei 2024

17 juni 2024