Wanneer je als medewerker ziek bent, dan meld je dat altijd ’s morgens tussen 07.00-07.30 uur bij je leidinggevende. Dit doe je telefonisch en niet via de mail of whatsapp. Zeker wanneer je leerkracht bent is het belangrijk dat je je realiseert dat een leidinggevende tijdig weet dat je niet kunt komen werken, omdat er een vervanger voor de groep nodig is, wanneer je ziek bent. Binnen de school spreekt een directeur meestal met teamleden de regels af rond ziekmelden. Ook bij Monton worden ziekmeldingen gemonitord. Wanneer iemand langere tijd ziek is, wordt ook de verzuimcoordinator van de Arbodienst betrokken en de personeelsfunctionaris. Samen bespreken zij met de medewerker hoe er kan worden samengewerkt aan een spoedig herstel en (gedeeltelijke)werkhervatting. Met elkaar bewaken we dat verzuim alleen voorkomt als het echt niet anders kan.